Autoservis Mercedes-Benz Martinci

Ovlašćeni serviser

Autoservis Mercedes-Benz Martinci
Vojvođanska 145, 22222 Martinci
Tel: 022/668 673
E–mail: servis@mbmartinci.co.rs
Http://www.mbmartinci.co.rs

Servis Mercedes-Benz Martinci pruža kompletnu uslugu za putnički i teretni program u garantnom i vangarantnom periodu. Da bi usluga bila kvalitetna i brza, koriste se najsavremeniji aparati, poput STAR DIAGNOSIS, potom radionički informativni sistem i kompjuterski test-program Mercedes-Benza. Takođe, koristse se originalni specijalni alati i šabloni za ispravljanje, fabrički odobreni aparati i postupci zavarivanja i antikorozione zaštite novih delova tokom limarskih radova, zatim najkvalitetnije boje, lakovi i ostali farbarski material.

LOKACIJA

ONLINE KONTAKT

Putem online formulara, možete direktno kontaktirati ovu kompaniju: