Stemark tahograf

Auto sajle - tahografi

Stemark tahograf
Autoput 5, 11070 Novi Beograd
Tel: 011/319 28 51, 063/710 75 66
E-mail: stemark3@gmail.com
www.stemarktahograf.com

Preduzece je osnovano novembra 2003. godine a registrovano je u Agenciji za privredne registre Republike Srbije marta 2006. godine, sa pretežnom delatnošcu održavanja i opravke motornih vozila. Osim kontrole obavlja se i servisiranje tahografa i to u okviru strogo podeljenih celina i ne dolazi do preklapanja nadležnosti i ovlašćenja. Osnovna delatnost radionice za tahografe je ispitivanje funkcionalnosti tahografa, merenje parametara vozila koji utiču na tačnost pokazivanja tahografa i ocenjivanje usaglašenosti etroloških
karakteristika pokaznog uredaja tahografa. Radionica za tahografe koristi standard SRPS ISO/IEC 17020:2002. Trenutno se baždare i servisiraju tahografi u vlasništvu više od 800 preduzeca.

LOKACIJA

ONLINE KONTAKT

Putem online formulara, možete direktno kontaktirati ovu kompaniju: