Nemački koncept za srpske servisere

02.07.2014.

Prema nekim procenama u Srbiji je aktivno oko 4.000 servisnih radionica, od čega svega osam odsto ima epitet – ovlašćen. Ostali su takozvani nezavisni serviseri kojima niko ne pruža adekvatnu podršku, bilo kroz neophodnu edukaciju, bilo kroz druge vidove zadovoljenja njihovih potreba, a sve u cilju obavljanja kvalitetnih intervencija.

Sada ta slika počinje da se menja. Naime, potpisivanjem ugovora o franšizi sa jednim od najpoznatijih nemačkih auto servisnih koncepata – „Motoo“, ovog leta će zvanično početi da radi prvi takav koncept u Srbiji. Visoke standarde za pristupanje ovoj mreži do sada je ispunilo 14 auto servisa, a plan je da se u naredne tri godine potpišu ugovori sa maksimalno 80 geografski ravnomerno raspoređenih autoservisa na teritoriji Srbije. Zahvaljujući ovom jedinstvenom udruživanju nezavisnih auto servisa, vozači u Srbiji će dobiti garanciju da su u njihova vozila ugrađeni kvalitetni rezervni delovi renomiranih svetskih proizvođača, dok će Motoo servisi moći da koriste znanja i iskustva nemačkog tržišta što im daje mogućnost stalnog usavršavanja usluge.

„Procenjujemo da je upravo tržište Srbije jedno od onih koje je pogodno za širenje naše franšize i verujem u to da će od širenja Motoo servisnog koncepta korist imati i njegovi članovi i naša kompanija, ali i da ćemo zajedno dati doprinos povećanju bezbednosti na putevima u Srbiji“, istakao je, na prigodnoj konferenciji za štampu, Philipp Hess (Filip Hes), vlasnik kompanije „Hans Hess“, u okviru koje je nastao Motoo koncept.

„Brz tehnloški razvoj u auto industriji ispred svakog auto servisa postavlja zahtev za neprekidnim usavršavanjem i samo oni koji su u stanju da u kontinuitetu ispunjavaju te zahteve mogu vozačima da pruže zadovoljavajući kvalitet usluge – rekao je Marko Stefanović, menadžer servisnog koncepta Motoo u Srbiji.

Autoservisi koji su ušli u ovaj franšizni lanac biće vidno označeni prepoznatljivim logotipom Motoo, a svi će imati obavezu da pri popravci ili zameni ugrađuju isključivo rezervne delove renomiranih proizvođača, prate tehničko-tehnološke inovacije i stalno unapređuju kvalitet pružene usluge.