Novo EKOnomy gorivo u ponudi

04.12.2014.

Eko goriva 2Na benzinskim stanicama Eko Serbia počela je prodaja Ekonomy goriva (bezolovni benzin 95 Ekonomy i Ekonomy evro dizel), nastalih kao plod saradnje kompanije Eko Serbia i Total ACS France. Nova generacija goriva oplemenjenih specijalnim aditivima, omogućava vlasnicima vozila koji ih koriste da ostvare manju potrošnju i uštede do četiri odsto prilikom svakog sipanja goriva. Sem toga, korišćenjem novog goriva čiste se usisni ventili, umanjuje trenje, smanjuje buka i povećava cetanski broj, a ostvaruje se i celokupna zaštita sistema i motora od korozije.

Kako navode u kompaniji Eko Serbia, osim evidentne uštede u potrošnji (na 50 litara ušteda je do dva litra goriva), smanjuju se i troškovi održavanja i produžava radni vek motora, zahvaljujući svojstvima goriva kojim se postojeće naslage odstranjuju i sprečava njihovo dalje sakupljanje na usisnoj grani. Takođe, kod Ekonomy evro dizel goriva osetan je i rast snage jer aditivi povećavaju cetanski broj, a pritom se smanjuje buka prilikom rada motora i do 15 odsto.

Nova goriva zadržala su u maloprodaji dosadašnje cene derivate.