Prodaja novih vozila u prvoj trećini 2017. godine

11.05.2017.

Prikupljanje podataka o isporukama vozila u tekućem mesecu do skoro se baziralo na prijavama uvoznika automobila, a odnedavno agencija CUBE u saradnji sa Asocijacijom uvoznika vozila i delova, kao validne javnosti predstavlja tabele formirane na osnovu prvi put registrovanih novih vozila (MUP Srbije). Tako smo dobili izvesnu razliku u brojkama koje pokazuju prodaju i to zbog razlika u prva tri meseca. Recimo, nakon marta prijavljena je prodaja 1.155 Fiatovih vozila, a sada prema broju registrovanih novih Fiat automobila nakon četiri meseca, taj broj je 1.102. Razlika može nastati i zbog toga što je izvesna količina prodata, a recimo nije još isporučena ili je reč o većoj flotnoj prodaji, a kupac još nije registrovao sva vozila i slično. Kako god, ovogodišnje prvo tromesečje je okončano na broju 9.101 registrovanog novog automobila. Reč je o putničkim i lakim komercijalnim vozilima. Imajući u vidu da je lane u isto vreme prijavljena isporuka 8.647 primeraka, to je evidentirano povećanje od 5,25 odsto. Slika, naravno, nije u potpunosti realna jer su podaci od prošle godine formirani na osnovu prijava uvoznika.

Nažalost, iz dostupnih podataka nije moguće videte kakve su registracije po modelima, ali još postoje delimične prijave uvoznika iz kojih se vidi da većih odstupanja nema. Naime, uprkos činjenici da Fiat ovog puta nije dostavio podatke, liderska pozicija modela 500L svakako nije ugrožena i on je i dalje najtraženiji na srpskom automobilskom tržištu. Drugo mesto preuzela je Dacia Sandero sa 430 prijavljenih primeraka, treća je Škoda Octavia sa 405, sledi Fabia sa 342, VW Golf 336, Ford Fiesta 320 i tako dalje.