Mazda 3 4v G100

26.02.2014.

1.496 cm3
74kW/100KS
Challenge
17.190 €