AIK banka

Kreditiranje

AIK banka
Nikole Pašića 42, 18000 Niš
Tel: 018/507 400
E-mail: office@aikbanka.rs
Http://www.aikbanka.rs

Osnovana je 1976. godine i gotovo dve decenije je radila kao interna banka Agroindustrijskog kombinata Niš. Nakon što je 1993. godine izašla na otvoreno tržište, počela je da obavlja univerzalne bankarske poslove i širi poslovanje. Prekretnica u poslovanju Banke bila je promena vlasničke strukture u akcionarsko društvo 1995. godine, kada su akcije Banke postale vlasništvo pojedinačnih i institucionalnih domaćih i stranih akcionara. Prateći tokove savremenog bankarstva, AIK banka je svoju tradicionalno privredno orijentisanu strategiju
prilagođavala potrebama tržišta. Obim usluga širio se iz godine u godinu a poslovni fokus pomerao ka proizvodima namenjenim stanovništvu i poljoprivredi, kao i sektoru malih i srednjih preduzeća. Banka posluje u četiri regionalna centra – Beograd, Niš, Novi Sad i Kragujevac. Mrežu od 66 organizacionih jedinica čini 20 filijala, 37 ekspozitura i 9 šaltera. U Banci je zaposleno 540 ljudi.

LOKACIJA

ONLINE KONTAKT

Putem online formulara, možete direktno kontaktirati ovu kompaniju: