Alpha Bank

Kreditiranje

Alpha Bank
Kralja Milana 11, 11000 Beograd
Tel: 0800 250 250
E-mail: customerservice@alphabankserbia.com
Http://www.alphabankserbia.com

Transparentnost, pouzdanost i odgovornost principi su kojima je Apha Bank dosledna već 135 godina. Ova banka se razvila u jednu od vodećih bankarskih grupacija Jugoistočne Evrope (Grčka, Srbija, Kipar, Rumunija, Bugarska, Albanija i BJR Makedonija), a od početka 2008. i na tržištu Ukrajine. Sa proverenim vrednostima i dugogodišnjim međunarodnim iskustvom Alpha Bank je 2002. godine ušla na tržište Srbije. Privatizacijom Jubanke A.D. Beograd 2005. godine Alpha Bank se pozicionirala u sam vrh srpske bankarske elite. Banka nudi široku paletu svojih proizvoda i usluga stanovništvu, malim i srednjim preduzećima i privredi.

LOKACIJA

ONLINE KONTAKT

Putem online formulara, možete direktno kontaktirati ovu kompaniju: