Halkbank

Kreditiranje

Halkbank
Bulevar Milutina Milankovića 9ž, 11000 Beograd
Tel: 011/2041 800
E-mail office@halkbank.co.rs
http://www.halkbank.rs/

Turska Halkbank preuzela je Čačansku banku koja neprekidno posluje od 1956. godine i koja je organizovana kao akcionarsko društvo, a u njoj radi 390 radnika. Godine 1998, Čačanska banka je dobila sertifikat o priznanju sistema kvaliteta JUS ISO 9001, što joj je omogućilo da dokumentuje proces  rada, definiše odgovornosti i ovlašćenja rukovodstva i zaposlenih, sprovodi internu proveru i reviziju. Švajcarski SGS je 2010. godine Banci po treći put dodelio sertifikat za razvoj i pružanje bankarskih usluga ISO 9001:2008. Banka je univerzalnog tipa i pruža sve vrste usluga stanovništvu i privredi. Prikuplja novčane depozite, pruža usluge kreditiranja, devizne, devizno-valutne i menjačke usluge, usluge platnog prometa u zemlji i inostranstvu, brokerske usluge, usluge e-bankinga, usluge izdavanja garancija, platnih kartica (Visa i Dina) i sefova u zakup.Delatnost obavlja na području zapadne i centralne Srbije, u Jagodini, Gornjem Milanovcu, Beogradu, Užicu, Kraljevu, Aranđelovcu, Kragujevcu, Požegi, Paraćinu, Kruševcu, Valjevu, Šapcu, Novom Sadu, Nišu, Topoli, Mladenovcu, Vrnjačkoj Banji, Leskovcu i Ivanjici.

LOKACIJA

ONLINE KONTAKT

Putem online formulara, možete direktno kontaktirati ovu kompaniju: