DDOR Novi Sad

Sve vrste osiguranja

DDOR Novi Sad
Bulevar Mihajla Pupina 8, 21000 Novi Sad
Tel: 021/4886 000, 480 2222
Email: ddor@ddor.co.rs
http://www.ddor.rs

Tradicija kompanije “DDOR Novi Sad” duga je više od 65 godina. Njeni počeci datiraju još od 1945. godine i završetka Drugog svetskog rata, kada je osnovan Državni zavod za osiguranje i reosiguranje. Pod današnjim imenom posluje od juna 1990. godine, kada je registrovana kao “Deoničarsko društvo za osiguranje i reosiguranje Novi Sad“. Od januara 2008. godine posluje kao članica grupacije “Fondiaria SAI”, jedne od vodećih kompanija u oblasti osiguranja u Italiji. Početkom novembra 2012. godine, Upravni odbor grupacije Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. je odobrio početak sprovođenja upravljanja i koordinacije nad kompanijom Fondiaria SAI S.p.A. kao i nad preduzećima koja ova kompanija već ima u okviru svog sistema upravljanja i koordinacije, a u koje spada i “DDOR Novi Sad”, čime je ona postala deo grupacije Gruppo Assicurativo Unipol. Kompanija „DDOR Novi Sad“ poseduje ISO 9001 : 2008 sertifikat za Sistem menadžmenta kvalitetom, koji je potvrđen 2012. godine od strane eminentne svetske kuće za sertifikaciju „TÜV NORD“. Kompanija „DDOR Novi Sad“ je sertifikat prvi put dobila 2006. godine, čime je zvanično uvedena poslovna politika stalnog unapređenja kvaliteta usluga. Kontinuirano ispunjavanje zahteva standarda ISO 9001 : 2008 u skladu sa TÜV NORD CERT procedurom dokaz je opredeljenja kompanije „DDOR Novi Sad“ da sledi najsavremenije međunarodne norme u upravljanju kvalitetom.

LOKACIJA

ONLINE KONTAKT

Putem online formulara, možete direktno kontaktirati ovu kompaniju: