Dunav osiguranje

Sve vrste osiguranja

Dunav osiguranje
Kolarčeva 7/VII, 11000 Beograd
Tel: 0800/386 286
Http://www.dunav.com

Integracijom osiguravajućih zavoda “Beograd” i “Jugoslavija” 1974. godine, nastao je ZOIL “Dunav”. Od 1990. godine zavod menja ime u “Deoničko društvo za osiguranje Dunav a.d.”, sa potpunom odgovornošću, a potom postaje Kompanija Dunav osiguranje, kao centralni deo Dunav grupe, uz nekoliko zavisnih preduzeća. Danas je to moderna kompanija, lider na domaćem tržištu osiguranja, i jedina domaća kompanija registrovana za sve vrste osiguranja. Sa 29 glavnih filijala i oko 600 prodajnih mesta, Kompanija ima snažnu poslovnu mrežu, koja se neprestanim usavršavanjem poslovanja i razvitkom informacionog sistema približava standardima velikih evropskih osiguravajućih kompanija. Preduzeća koja posluju u sastavu Kompanije obavljaju široki spektar specijalizovanih usluga, koje se kreću od reosiguranja, trgovine, preko preventivnog inženjeringa, usluga tehničkog pregleda i servisiranja motornih vozila. „Kompanija „Dunav osiguranje“ a.d.o. je prva osiguravajuća kuća u našoj zemlji koja ima međunarodno priznat sistem upravljanja kvalitetom prema standardima ISO 9001:2008.

LOKACIJA

ONLINE KONTAKT

Putem online formulara, možete direktno kontaktirati ovu kompaniju: