Erste banka

Kreditiranje

Erste banka
Bulevar oslobođenja 5, 21000 Novi Sad
Tel: 0800 201 201
E-mail: info@erstebank.rs
Http://www.erstebank.rs

Erste Bank a.d. Novi Sad je deo Erste Bank Grupe, jedne od vodećih finansijskih institucija u srednjoj i istočnoj Evropi, sa više od 16,6 miliona klijenata u sedam zemalja. Erste Banka je nastala 1819. godine kao prva štedionica u Austriji. U Srbiji posluje od sredine 2005. godine kada je preuzela većinski deo akcija Novosadske banke, najstarije finansijske institucije u zemlji, osnovane 1864. godine. U decembru 2005. godine Novosadska banka menja ime u Erste Bank a.d. Novi Sad i započinje intenzivan proces transformacije. Intenzivnim ulaganjima tokom 2006. i snažnim razvojem u 2007. godini Erste Banka se svrstala među banke sa najkonkurentnijim proizvodima u Srbiji. Mrežu Erste Banke u Srbiji čini 68 poslovnica za rad sa stanovništvom, kao i 10 centara za rad sa pravnim licima. Erste Bank a.d. Novi Sad trenutno zapošljava oko 1.000 ljudi.

LOKACIJA

ONLINE KONTAKT

Putem online formulara, možete direktno kontaktirati ovu kompaniju: