NLB Leasing

NLB Leasing
Bulevar Mihajla Pupina 165v, 11070 Beograd
Tel: 011/222 01 01
E-mail: info@nlbleasing.rs
Http://www.nlbleasing.rs

Tokom više od dve decenije prisustva na različitim tržištima, NLB Grupa se razvila iz malog preduzeća u grupu specializovanih ponuđača lizinga, i u 2006. godinu stupila pod novim imenom Grupa NLB Leasing. Neprestanim dopunjavanjem palete usluga i osposobljavanjem specijalizovanog kadra, obavezali su se na najbolje i odgovorno ostvarivanje očekivanih klijenata i zadatih ciljeva. Predmeti lizinga mogu biti vozila, plovila i sve vrste opreme, počev od građevinske mehanizacije, štamparskih mašina, medicinkse i veterinarske opreme, računarske, poljoprivredne i tako dalje.

LOKACIJA

ONLINE KONTAKT

Putem online formulara, možete direktno kontaktirati ovu kompaniju: