Piraeus Leasing

Piraeus Leasing
Milentija Popovića 5b, 11170 Beograd
Tel: 011/222 8 600
E-mail: office@piraeusleasing.rs
Http://www.piraeusleasing.rs

Piraeus Leasing d.o.o. Beograd i Piraeus Rent d.o.o. Beograd, osnovane od strane Piraeus Bank S.A. Atina i operativne su od septembra 2007. godine. Ove kompanije pružaju usluge i proizvode finansijskog i operativnog lizinga (rent) za putničke automobile, laka komercijalna vozila, kamione i teška vozila; industrijsku, štamparsku i medicinsku opremu i nekretnine. Klijenti Piraeus Leasing-a i Piraeus Rent-a mogu biti pravna lica, preduzetnici, mala i srednja preduzeća, kao i veliki korporativni klijenti. Svi oni su kvalifikovani za finansijske i operativne lizing proizvode. Obe kompanije su članice Piraeus Bank Grupe koja je jedna od najaktivnijih i najdinamičnijih finansijskih organizacija u Grčkoj i koja trenutno posluje preko mreže koju čini više od 900 filijala u Grčkoj, Srbiji, Rumuniji, Bugarskoj, Albaniji, Egiptu, Ukrajni, Kipru, Velikoj Britaniji i SAD.

LOKACIJA

ONLINE KONTAKT

Putem online formulara, možete direktno kontaktirati ovu kompaniju: