Triglav Osiguranje

Sve vrste osiguranja

Triglav Osiguranje
Milutina Milankovića 7a, 11000 Beograd
Tel: 011/33-05-100
E-mail: office@triglav.rs
http://www.triglav.rs

“Triglav Osiguranje” je srpsko osiguravajuće društvo sa sedištem u Beogradu, u ulici Milutina Milankovića 7a. Početak svog rada društvo vezuje za 1972. godinu, kada osiguravajući zavod “Sava” iz Ljubljane  počinje da radi na području Republike Srbije, da bi se 1976. godine preregistrovao u Zajednicu osiguranja “Triglav”. Posle donošenja Zakona o osiguranju imovine i lica, 1990. godine Zajednica područja Beograd se izdvojila iz sastava Zajednice osiguranja “Triglav” i preregistrovala u Deoničko društvo za osiguranje “Kopaonik” iz Beograda, zadržavši svu imovinu i osiguranike. Deoničko društvo za osiguranje “Kopaonik” se u skladu sa novim Zakonom 1997. godine preregistrovalo u Akcionarsko društvo za osiguranje “Kopaonik”- Beograd. Sredinom 2006. godine “Triglav Osiguranje” iz Slovenije kupovinom kompletnog paketa akcija postaje vlasnik “KOPAONIK” osiguranja, odnosno novonazvano osiguravajuće društvo “TRIGLAV KOPAONIK” postaje deo “TRIGLAV GRUPE”. “TRIGLAV” osiguranje  je registrovano za obavljanje delatnosti svih vrsta neživotnih i životnih osiguranja.  Kao i njegovi pravni prethodnici obavlja poslove osiguranja imovine i lica, što znači sve vrste osiguranja, osim reosiguranja, koje je do 1990. godine rađeno preko ZO “Triglav” Ljubljana, a nakon toga preko DDOR Novi Sad i Dunav RE. Na početku rada više su bila zastupljena životna osiguranja, ali sa razvojem i teritorijalnim širenjem, do izražaja dolazi i osiguranje imovine.

LOKACIJA

ONLINE KONTAKT

Putem online formulara, možete direktno kontaktirati ovu kompaniju: