VB Leasing

VB Leasing
Đorđa Stanojevića 12, 11070 Novi Beograd
Tel: 011/201 65 00
E-Mail: office@vbleasing.rs
Http://www.vbleasing.rs

VB Leasing d.o.o. Beograd je deo VB Leasing International Holding-a iz Beča koji deluje u devet evropskih država: Austriji, Sloveniji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Češkoj, Slovačkoj, Poljskoj i Rumuniji i igra vodeću ulogu na pomenutim tržištima. Koncern zapošljava više od 800 službenika. Osnivač je Volksbank-a, sa bogatim međunarodnim iskustvom na području finansijskih usluga, koja postoji od 1872.godine. Pored Volksbank-e osnivač je i VR Leasing iz Frankfurta, treća lizing kuća u Nemačkoj i jedna od vodećih u Evropi. Na tržištu Srbije prisutan je od 21.04.2003. godine, a sa operativnim radom je počeo krajem maja 2004. Ponuda je namenjena svim pravnim i fizičkim licima i preduzetnicima, a otkup predmeta lizinga je utvrđen ugovorom. 

LOKACIJA

ONLINE KONTAKT

Putem online formulara, možete direktno kontaktirati ovu kompaniju: