Wiener Stadtische

Sve vrste osiguranja

Wiener Stadtische
Trešnjinog cveta br.1, 11070 Novi Beograd
Te: 011/2209 800
E-mail: office@wiener.co.rs
http://www.wiener.co.rs

Viena Insurance Group je vodeća austrijska osiguravajuća kompanija u centralnoj i istočnoj Evropi, sa tradicijom poslovanja dugom 190 godina. Kombinacijom ekonomske snage, stručnosti i znanja na tržištu je potvrđen kvalitet i sigurnost što  je ovoj kompaniji obezbedilo poziciju u vrhu u životnom osiguranju, dok se sa ukupnim portfoliom proizvoda nalazi među vodećim osiguravajućim kompanijama na domaćem tržištu. Konstantno se radi na razvijanju produkata koji su u skladu sa konceptom evropskog modernog osiguranja, a prilagođeni potrebama i uslovima domaćeg tržišta. Prodajna mreža se konstantno  širi, pa je sada skoro 1.400 zaposlenih u oko 50  filijala, ekspozitura i prodajnih mesta u 42 grada širom Srbije. U skladu sa visokim standardima zaštite klijenata koje primenjuje celokupna Vienna Insurnace Grupa, Wiener Städtische osiguranje sprovodi ozbiljnu politiku reosiguranja i posvećuje veliku pažnju zaštiti rizika u svom portfelju i preuzetih obaveza prema klijentima, a u cilju obezbeđenja dodatne zaštite i sigurnosti klijenata.

LOKACIJA

ONLINE KONTAKT

Putem online formulara, možete direktno kontaktirati ovu kompaniju: